Laadulla on perinteet

Vuonna 1994 TYROLITista tuli ensimmäinen eurooppalainen hiontatuotevalmistaja, jonka laadunhallintajärjestelmälle myönnettiin ISO-sertifikaatti.

Integroitu hallintajärjestelmä

TYROLITin nimi yhdistetään korkeaan laatuun. Yhtiöllä on pitkä historia laadunhallinnan parista, ja vuonna 1994 TYROLIT olikin ensimmäinen eurooppalainen hiontatuotevalmistaja, jonka laadunhallintajärjestelmälle myönnettiin ISO-sertifikaatti. TYROLITin integroitu hallinta tarkoittaa, että laadun, ympäristön ja turvallisuuden hallintajärjestelmät toimivat yhteisesti kaikissa TYROLITin tuotantopaikoissa. Integroidun hallinnan tavoitteena on muodostaa yhteinen standardi tuotteiden ja palvelun korkean laadun varmistamiseksi.

Integroidun hallintajärjestelmän avulla voidaan hyödyntää eri osastojen synergiaa, havaita ja ratkaista ongelmat nopeasti sekä vertailla eri toimipaikkojen suorituskykyä KPI-mittareiden avulla. Ulkoisen sertifiointiyhtiön (TÜV CERT) suorittamien säännöllisten tarkastusten lisäksi hallintajärjestelmää valvotaan jatkuvasti sisäisten tarkastusten yhteydessä.

 

Laatu on olennainen osa yrityskulttuuriamme

TYROLIT on saavuttanut johtavan asemansa hiomatuoteteollisuudessa tiedostamalla laadunhallintajärjestelmän tärkeyden jo varhaisessa vaiheessa. Useimmat TYROLIT-yhtiöt on nykyään integroitu tähän järjestelmään.

TYROLITin asiantuntevat työntekijät, sekä myös toimittajat ja asiakkaat, ovat olennaisen tärkeitä koko arvoketjun optimoinnin kannalta. Korkea laatu ja hyvä palvelutaso ovat toimintamme ja menestyksemme kulmakiviä.

Ympäristön aktiivinen suojelu tulevaisuuden turvaamiseksi

TYROLIT haluaa turvata tulevaisuuden. Me hyväksymme vastuumme ja kehitämme aktiivisesti vastuullisempaa ja kestävää toimintaa.

Ympäristönsuojelu ei ole siten ainoastaan yksi liiketoimintamallimme peruspilareista, vaan myös olennainen osa yhtiömme johtamisfilosofiaa. Lue lisää TYROLITin ympäristönsuojelukäytännöistä.

Työskentely- ja käyttöturvallisuus

On työntekijöiden vastuulla varmistaa, että työpaikalla noudatetaan parhaita terveys- ja turvallisuusstandardeja. Pyrimme aina välttämään onnettomuusriskit mahdollisimman tehokkaasti.

Työpaikan jatkuva arviointi, turvallisuus- ja tuotekoulutus sekä työympäristön jatkuva parantaminen auttavat varmistamaan työskentelyn turvallisuuden. Tarjoamme kaikille työntekijöillemme – työharjoittelijoista lähtien – tarvittavan koulutuksen turvallista työskentelyä varten.

Tuoteturvallisuus

TYROLIT takaa, että kaikki työkalut täyttävät oSa-standardin ja eurooppalaisten standardien vaatimukset. Koneidemme CE-merkintä takaa, että ne ovat täysin EU-standardien mukaisia. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteidemme turvallisuutta:

 

Huomaa: TYROLIT ei suosittele käyttöön hiomatyökaluja, joissa ei ole oSa-, EN13236- (timanttityökalut), EN12413- (katkaisu- ja hiomalaikat) tai EN13743 (liuskalaikat) -symboleja.